Roczne archiwum: 2018

19 – 23 WRZEŚNIA BR. ZAMKNIĘCIE DWORCA AUTOBUSOWEGO W BOGUCHWALE

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z informacją Urzędu Miejskiego w Boguchwale w dniach 19 – 23 września br. nastąpi zamknięcie Dworca Autobusowego przy ul. Suszyckich 7 w Boguchwale. Autobus linii nr 3 będzie kończył i rozpoczynał kursy przy Dworcu PKP ul. Kolejowa w Boguchwale z pominięciem przystanku Boguchwała 97 (k. ODR Boguchwała).

Monorail Rzeszów

Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego.
Miejsce, w którym może już niebawem skorzystamy z unikalnego środka transportu – monoraila.
Monorail jest transparentny dla ruchu miejskiego oraz niezwykle intuicyjny dla podróżnych (bo jego tor znajduje się na wysokości ułatwiającej orientację w przestrzeni miejskiej).

Realizacja wizualizacji:
HERON – animacja techniczna
www.at-heron.pl

INFORMACJA O OBJAZDACH DLA LINII: 5, 6, 7, 10, 12, 13, 31 I 37 W DNIU 2 WRZEŚNIA 2018 r

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z organizowaną
w dniu 2 września br. w godz. ok. 9.30 – ok. 14.00 imprezą pn. „Rzeszów Business Run” (zamknięcie m. in. ulic: Targowa i Szopena) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz zmienione zostaną trasy przejazdów linii:

5 – od Lubelska do Bardowskiego trasą bez zmian następnie Pl. Wolności – Cieplińskiego – Lisa Kuli do Hetmańska i dalej trasą bez zmian. Od Matysówki do Hetmańska trasą bez zmian, następnie Lisa – Kuli – Cieplińskiego – Piłsudskiego – Bardowskiego do Żółkiewskiego i dalej trasą bez zmian.

6 – od Ustrzycka do Krakowska/Sportowa trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego
U. Marszałkowski – Cieplińskiego – Lisa Kuli  
do Hetmańska i dalej trasą bez zmian.
Od Słocińska do Hetmańska trasą bez zmian, następnie Lisa – Kuli – Cieplińskiego do Piłsudskiego U. Marszałkowski i dalej trasą bez zmian.

7 – Pl. Kilińskiego – Pl. Wolności – Cieplińskiego – Lisa Kuli do Hetmańska i dalej trasą bez zmian. Powrót z Siedlisk do  Hetmańska trasą bez zmian, następnie Lisa Kuli – Cieplińskiego – Piłsudskiego U. Wojewódzki do Dworca PKP.

10 – od Bł. Karoliny do Mochnackiego trasą bez zmian, następnie Lisa Kuli – Kilara do Podwisłocze i dalej trasą bez zmian. Od Łukasiewicza do Kopisto trasą bez zmian, następnie Kilara do Mochnackiego i dalej trasą bez zmian

12 – od Trembeckiego do Bardowskiego trasą bez zmian następnie Pl. Wolności – Cieplińskiego – Lisa Kuli do Hetmańska i dalej trasą bez zmian.  Od Budziwojska do Hetmańska trasą bez zmian, następnie Lisa – Kuli – Cieplińskiego – Piłsudskiego U. Wojewódzki – Bardowskiego do Żółkiewskiego i dalej trasą bez zmian.

13 – od Wita Stwosza do Marszałkowska trasą bez zmian, następnie Cieplińskiego – Lisa Kuli do Hetmańska i dalej trasą bez zmian. Od Lwowska  do Hetmańska trasą bez zmian, następnie Lisa-Kuli – Cieplińskiego – Marszałkowska i dalej trasą bez zmian.

31 – od Lubelska do Marszałkowska trasą bez zmian, następnie Cieplińskiego – Lisa Kuli – Kilara do Podwisłocze i dalej trasą bez zmian. Od Sikorskiego do Kopisto trasą bez zmian, następnie Kilara – Lisa-Kuli – Cieplińskiego do Marszałkowska i dalej trasą bez zmian.

37 – od Trembeckiego do Marszałkowska trasą bez zmian, następnie Cieplińskiego – Lisa Kuli do Hetmańska i dalej trasą bez zmian. Od Hermanowej do Hetmańskiej trasą bez zmian następnie Lisa-Kuli – Cieplińskiego do Marszałkowska i dalej trasą bez zmian.

Na trasie objazdów obowiązują wszystkie przystanki.

Konkurs plastyczny

Z okazji 70-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie ZTM zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Autobus przyszłości”. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie dowolną techniką prac plastycznych przedstawiających jak będą wyglądały autobusy w przyszłości oraz podróżowanie nimi. Liczymy przede wszystkim na kreatywność i pomysłowość.

Szczegóły konkursu w Regulaminie poniżej.

Regulamin Konkursu Plastycznego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 t.j. z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

2. Data publikacji ogłoszenia: 23.08.2018 r.

3. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Miasto Rzeszów – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy (przewidywany czas oznaczony – 10 lat) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Rzeszów sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
Rodzaj transportu: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych istniejących w dniu zawarcia umowy oraz planowanych w okresie obowiązywania umowy na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin, z którymi Gmina Miasto Rzeszów zawarła lub zawrze porozumienia międzygminne o świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

6. Przewidywana data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia świadczenia usług:
Wrzesień – Grudzień 2019 r. – z terminem rozpoczęcia świadczenia usług od 1 stycznia 2020 r.

7. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 t.j. z późń.zm.), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
• Biuletyn Informacji Publicznej: bip.erzeszow.pl
• Strona internetowa organizatora: www.ztm.erzeszow.pl
• Tablica informacyjna ZTM Rzeszów: ul. Trembeckiego 3